PSV Taxandria

Oud ijzer actie

Taxandria organiseert oud ijzer acties om de clubkas wat aan te kunnen vullen. Eén keer per jaar wordt het oud ijzer opgehaald in Diessen, Baarschot en Haghorst en één keer per jaar is er een inzameling op de manege zelf; bewoners van de dorpen kunnen hun oud ijzer dan bij ons inleveren.

Zij worden hierover geinformeerd via een flyer in de bus en via Facebook en Instagram.

De jaarlijkse oud ijzer ophaal actie is rond maart/april en de breng actie rond augustus/september.

Alle leden worden opgeroepen hieraan mee te werken. 

Iedereen krijgt hierover bericht.