PSV Taxandria

Oud ijzer actie 2021

Taxandria organiseert oud ijzer acties om de clubkas wat aan te kunnen vullen. Eén keer per jaar wordt het oud ijzer opgehaald in Diessen en Haghorst en één keer per jaar is er een inzameling op de manege zelf; bewoners van de dorpen kunnen hun oud ijzer dan bij ons inleveren.

Zij worden hierover geinformeerd via een flyer in de bus en via Facebook en Instagram.

De jaarlijkse oud ijzer ophaal actie staat voor 2021 gepland op 26 en 27 maart en de breng actie op 3 en 4 september.

Alle leden worden opgeroepen hieraan mee te werken. 

Iedereen krijgt hierover nog nader bericht.