PSV Taxandria

Oud ijzer actie 2020 geannuleerd

Vanwege het Corona virus is de geplande oud ijzer actie afgeblazen. We zijn ons aan het beraden of en wanneer we een nieuwe actie organiseren. Via Social Media (Facebook en Instagram) houden we u ook op de hoogte.

Taxandria organiseert oud ijzer acties om de clubkas wat aan te kunnen vullen. Eén keer per jaar wordt het oud ijzer opgehaald in Diessen en Haghorst en één keer per jaar is er een inzameling op de manege zelf; bewoners van de dorpen kunnen hun oud ijzer dan bij ons inleveren.

Zij worden hierover geinformeerd via een flyer in de bus en via Facebook.

 

De jaarlijkse oud ijzer ophaal actie staat voor 2020 gepland op 27 en 28 maart en de breng actie op 28 en 29 augustus.

 

Alle leden worden opgeroepen hieraan mee te werken. 

Iedereen krijgt hierover nog bericht per mail.