Privacystatement

Privacy en bescherming van persoonsgegevens 

PSV Taxandria verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van je lidmaatschap. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

 

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op PSV Taxandria. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen onze vereniging? Wat verandert er? Wat moet je doen?

 

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door PSV Taxandria. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 

Van wie verwerkt PSV Taxandria persoonsgegevens?

PSV Taxandria verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

·    (Jeugd)leden en vrijwilligers die bij PSV Taxandria zijn aangesloten. 

·    Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap van PSV Taxandria of ooit een lidmaatschap hebben gehad.

·    Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

PSV Taxandria verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap. PSV Taxandria is daarom verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Het bestuur van PSV Taxandria heeft toegang tot deze gegevens. PSV Taxandria zal deze gegevens niet vrijgeven aan derden. 

 

Waarvoor verwerkt PSV Taxandria persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van PSV Taxandria of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid of relatie van PSV Taxandria bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit vanuit PSV Taxandria. 

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

 

Verwerkt PSV Taxandria ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gezondheidsgegevens ten behoeve van een ponykamp.

PSV Taxandria controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

 

Hoe gaat PSV Taxandria met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Indien je erom verzoekt, kun je jouw gegevens die wij hebben opgeslagen, inzien.

Daarnaast kan het bestuur je gegevens inzien. Leden hebben een whatsapp groep waaraan je, op verzoek, kunt worden toegevoegd. Uiteraard kun je hier op verzoek ook weer uitgeschreven worden.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is PSV Taxandria gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

 

Kan ik zien welke gegevens PSV Taxandria van mij verwerkt?

Je kunt op aanvraag inzien welke gegevens er over jou geregistreerd zijn.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door PSV Taxandria kun je altijd contact opnemen met PSV Taxandria. Indien dit niet het gewenste resultaat heeft, kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uitschrijven

Zolang je lid bent van PSV Taxandria is het niet mogelijk om je gegevens te laten verwijderen. Na beëindiging lidmaatschap, zullen je gegevens binnen 1 maand verwijderd worden.

 

Wijzigingen privacybeleid

PSV Taxandria behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wanneer dit gebeurt, word je hiervan op de hoogte gesteld.

 

Disclaimer

De inhoud van www.rijverenigingdiessen.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel PSV Taxandria tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt PSV Taxandria expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

 

Cookies

PSV Taxandria is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. PSV Taxandria maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

 

Deze tekst is de laatste keer aangepast op 6 juni 2018