Wat te doen bij Calamiteiten?

Contactgegevens

TAXANDRIA

Emmerseweg 8

5087 TV

Diessen

Telefoonnr:geef je mobiele nummer op

Overige telefoonnummers:

Alarmnummer: 112

Huisarts:013 5041301

Huisartsenpost: 0900 3322 222

Dierenarts:013 5042402

Coördinator Veiligheid: Karin Krijnen 06 5140 6887

Belangrijk:

- Blijf kalm!

- Volg altijd de instructies op van uw instructeur/de BHV-er!

Bij ongeval

 Verplaats het slachtoffer niet, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Let goed op gevaar voor jezelf. Voorkom erger!

 Probeer een op hol geslagen paard NOOIT te stoppen door er VOOR te gaan staan!

 Zorg ervoor dat de overige paarden bij elkaar blijven, halthouden en stil blijven staan of, als het niet anders kan, in een volte blijven stappen. De overige ruiters dienen te paard te blijven.

 Vraag hulp van BHV / hulpverlening

 Stel het slachtoffer gerust

 Zorg voor deskundige hulp

 Blijf bij het slachtoffer en laat iemand anders zo snel mogelijk deskundige hulp waarschuwen. (huisarts, dierenarts of bellen 112)

Informatie melden:

 Plaats en aard ongeval

 Aantal slachtoffers

 Vermoedelijk letsel

 Naam melder (e.v.t. telefoon nr.)

 Laat de melder daarna terugkomen en indien nodig paard/pony verzorgen

 Verleen EHBO ter plaatse alleen als dit noodzakelijk is i.v.m. gevaar!

Bij brand:

 Slachtoffers redden. Denk om uw eigen veiligheid!

 Bel brandweer tel. nr. 112 Informatie melden:

 De plaats van de brand

 De aard van de brand.

 De omvang van de brand.

Gedrag:

 Gevarenzone verlaten met eventueel paarden en pony’s. Aangegeven vluchtwegen volgen. Melden bij verzamelplaats

 Indien kundig trachten brand te blussen anders wachten op de brandweer.

 Paarden rustig houden en zo snel mogelijk vervoeren naar veilige plaats door deskundig personeel.

 Paarden verwijderd houden van de aanrijdroute van de brandweer of ambulance.

 Denk om uw eigen veiligheid en die van anderen.